-

Andrzej-z-Gdanska

Dziś święto św. Andrzeja Boboli

Dziś święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

Refren dzisiejszego psalmu:

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

Ten wielki apostoł Polesia nie tylko nawracał tłumy ludzi na katolicyzm, ale także umacniał w wierze unitów, co nie podobało się Cerkwi prawosławnej oraz spowodowało nienawiść Kozaków. Z ich rąk św. Andrzej poniósł niezwykle okrutną śmierć, której opis przyprawia o drżenie. Jednak nawet wśród ogromnego cierpienia zachował on do końca miłość do Boga. To Pan Bóg ,,wyzwolił go od wszelkiej trwogi”.

Z listu św. Pawła:

Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

http://www.mateusz.pl/czytania/2020/20200516.html

 

Cytat z książki pt. „ŚLEDZTWO W SPRAWIE ŚW. ANDRZEJA BOBOLI” Gabriela Maciejewskiego:

Sprowadzenie do Polski jezuitów było dziełem kardynała Hozjusza, tego samego, który pisał entuzjastyczne listy na wieść o rzezi dokonanej w noc św. Bartłomieja, czego wielu nie może mu wybaczyć do dziś. Trudno, rzecz jasna, przypisywać kardynałowi posunięcia dalekosiężne i strategiczne, które w późniejszym czasie stały się udziałem jezuitów, fakt pozostaje jednak faktem - czarni bracia sprowadzeni zostali do Braniewa, na sam skraj ziemi pruskiej, skąd już tylko dwa kroki do granic Moskwy. Nie osadzono ich we Lwowie, w Krakowie ani na Mazowszu. To zapewne wpisane było w jakiś plan.

Jezuici zaś nie myśleli wówczas ani o misjach na wschodzie, ani o finansach, ale wyłącznie o tym, by pomnożyć jak najszybciej ilość swoich placówek na Litwie i w Koronie. To się wkrótce stało, a finałem ich działalności było założenie Akademii Wileńskiej, erygowanej przez Stefana Batorego z jawną już myślą polityczną. Ta zaś streszczała się w formule - unieważnić oraz podporządkować sobie i Kościołowi Moskwę. To zaś nie było proste nie tylko z powodu trudności terenowych, z powodu krótkiego, narzuconego przez cykl pór roku, czasu kampanii, ale także przez stałą obecność na terenie Moskwy kompanii handlowej z Londynu, noszącej nazwę Kompanii Moskiewskiej.

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/sledztwo-w-sprawie-sw-andrzeja-boboli/

 

 

 

 

 

 

 

 tagi: andrzej bobola 

Andrzej-z-Gdanska
16 maja 2020 08:49
14     589    11 zaloguj sie by polubić
komentarze:
ainolatak @Andrzej-z-Gdanska
16 maja 2020 09:12

Święty Andrzeju Bobolo!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,
że dał nam wszystkim Ciebie
jako wielkiego Patrona Polski.

Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę
odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.

Dlatego z ufnością powierzamy Tobie
wszystkie trudne sprawy
polityczne, społeczne, ekonomiczne.

Ty sam przypominasz nam,
że przemiana dzięki modlitwie
ma początek w sercu modlącego się,
w moim osobistym życiu.

Dlatego proszę z całego serca,
byś zechciał być moim Patronem.

Oby Twoja pomoc umocniła
zarówno mnie, jak i moich bliskich
w odnowie życia zgodnie z Ewangelią,
byśmy radowali się Dobrą Nowiną
Jezusa, Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem i Duchem Świętym
umiłował nas na wieki wieków.

Amen.

 

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @Andrzej-z-Gdanska
16 maja 2020 09:15

Dziękuję za modlitwę do św. Andrzeja Boboli

zaloguj się by móc komentować


ikony58 @Andrzej-z-Gdanska
16 maja 2020 09:35

 

W TRZECHSETNĄ ROCZNICĘ CHWALEBNEGO MĘCZEŃSTWA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI


 

Czcigodnym Braciom, Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Zwierzchnikom Diecezji żyjącym ze Stolicą Apostolska w pokoju i jedności. PIUS PAPIEŻ XII przesyła pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie.

Jest naszym gorącym pragnieniem, żeby wszyscy po całym świecie uczestnicy chlubnego miana katolików, a zwłaszcza ci synowie ukochanej przez nas polskiej ziemi, dla których Niezwyciężony Bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa w trzechsetletnią rocznicę jego zgonu, pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego męczeństwo i jego świętość.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/invictus_athleta_16051957.html

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @Stalagmit 16 maja 2020 09:26
16 maja 2020 09:40

Dzięki za piękne uzupełnienie.

Krótki cytat z linkowanej publikacji:

Dziwnie jest ze Świętymi. Na prawdę nie wiadomo, która ich opowieść życiowa jest  bardziej interesująca, czy ta ziemska od kolebki do grobu, czy tamta pozaziemska - za grobem. Bo jednak oni żyją! Właśnie Święci Pańscy są krzyczącym dowodem, że życie ludzkie nie ustaje, lecz zmienia się tylko na pełniejsze, wspanialsze, nieskończone.

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @ikony58 16 maja 2020 09:35
16 maja 2020 09:43

Ważna dla nas encyklika, dziękuję:

Dan w Rzymie, u św. Piotra 16 maja - tj. w rocznicę tego dnia, w którym przed trzema wiekami św. Andrzej Bobola palmę męczeństwa otrzymał - w roku 1957 a Pontyfikatu Naszego dziewiętnastym.

zaloguj się by móc komentować


Andrzej-z-Gdanska @ikony58 16 maja 2020 09:35
16 maja 2020 09:56

Z Wiki:

Proces beatyfikacyjny Piusa XII rozpoczął Paweł VI 18 listopada 1965, pod koniec obrad II soboru watykańskiego. W maju 2007 r. Komisja kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w liczbie 13 członków jednomyślnie opowiedziała się za beatyfikacją Piusa XII.

W grudniu 2007 roku papież Benedykt XVI zadecydował o wstrzymaniu procesu beatyfikacyjnego Piusa XII, przy czym jednym z głównych powodów podano reperkusje, jakie jego beatyfikacja mogłaby mieć dla dialogu z judaizmem oraz stosunków Watykanu z Izraelem, ponieważ beatyfikacji tej usilnie i od początku sprzeciwiało się wiele środowisk żydowskich. Wynika to z interpretacji postawy Piusa XII: zdaniem części angażował on się w ratowanie Żydów od zagłady w czasie międzynarodowego konfliktu, jednak według innych opinii Pius XII miał milczeć w obliczu Holocaustu[25].

19 grudnia 2009 Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do wydania dekretu o heroiczności cnót Piusa XII i od tej chwili Piusowi XII przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

W dziale Encykliki wspomina Wiki o 7 encyklikach, a tej o Andrzeju Boboli nie "zauważono".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 16 maja 2020 09:35
16 maja 2020 10:28

Wielkie dzięki za bezcennego linka. Okazuje się,że mamy "zapomnianą encyklikę". Ciekawy jest fragment tej encykliki ukazujący kontekst działalnośći św. Andrzeja Boboli:'...Jak więc ten niestrudzony apostoł Chrystusowy sam żył wiarą i jak najgorliwiej szerzeniu wiary się oddawał, tak nie zawahał się dla obrony tej wiary ojczystej życie swoje oddać.

Wśród niezliczonych prześladowań, z jakimi spotykała się zawsze katolicka wiara, na szczególne wspomnienie zasługuje ten gwałtowny a nieludzki ucisk prawdziwego Kościoła, jaki zapanował koło połowy XVII wieku we wschodnich stronach kraju nawiedzonych najazdem kozackim. Cała wściekłość najeźdźców zwróciła, się głównie na katolików i ich pasterzy oraz na misyjnych pracowników, tak dalece, że w całym kraju można było widzieć rozwalone kościoły, popalone klasztory, ciała pomordowanych kapłanów i wiernych, ogólną ruiną i rozbicie wszystkiego co święte...".

Czyli tam "się działo".

Zwycięstwo nad jednym Zakonnikiem Towarzystwa Jezudowego czy raczej nad JEGO  ciałem -było pozorne i gorzkie. Następcy Jego prześladowców i prześladowców wiary katolickiej jeszcze nie raz mieli "święcić sukcesy" osiągane wedle tej samej metody czy to w zaborze rosyjskim/pruskim, czy w wieku XX -"operacja polska 1937" i okupacja sowiecka od 1939 r. Ten "sukces" to śmierć wszelkiej wiary na tych terytoriach, w tym samego prawosławia. Tam panuje praktyczny ateizm i nic się nie zmieniło po 1989 r. To są tereny misyjne, na których nieliczni lecz pełni wielkiego poświęcenia kapłani,zakonnicy i zakonnice polskie - usiłują ponownie zaszczepić wiarę na pustyni. Warto o tych następcach św.Andrzeja Boboli pamiętać szczególnie 16 maja i wesprzeć ich groszem i modlitwą. To są ludzie WIELCY  duchem.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther 16 maja 2020 10:28
17 maja 2020 08:28

Droga Pantero,

załączam trochę materiałów i pozdrawiam,

  https://docplayer.pl/5874421-Ks-jan-poplatek-t-j-blogoslawiony-andrzej-bobola-towarzystwa-jezusowego-zycie-meczenstwo-kult.html

I.Pochodzenie rodzinyBobolówherbuLeliwa...................................................................................233

1. Rozbieżność poglądów — 2. Herb Leliwa — 3. Śląskie
pochodzenie Bobolów—4. Jakób z Piasków Bobola.
II. Bobolowie z Piasków h. Leliwa w XIV—XVII wieku......................................265
1. Przedstawiciele Bobolów w XIV i XV wieku — 2. Jan z Tywoni
alias de Piaski — 3. Linja „de Strachocina” — 4. Potomstwo
Krzysztofa i Elżbiety z Wielopolskich — 5. Mikołaj i jego
potomstwo.

 

ROZDZIAŁ VI: Walka o katolicyzm na wschodnich ziemiach państwa
polskiego w pierwszej połowie XVII wieku...........................................................92
1. Unja Brzeska 1596 r. — 2. Ks. Ostrogski i bractwa cerkiewne w
opozycji do unji — 3. Kozaczyzna ukrainna przyjmuje rolę
obrońców schizmy — 4. Niepowodzenie akcji na terenie
parlamentarnym — 5. Gwałty kozackie nad unitami — 6.Chmielnicki wodzem wojującego prawosławia — 7. Tępienie
katolicyzmu „ogniemimieczem”
ROZDZIAŁ VII: Tragedja janowska z 16maja 1657 r....................................................112
1. Pińszczyzna podczas buntu Chmielnickiego do 1656 r. — 2.
Ostatnie prace Boboli — 3. Jego sylwetka duchowa — 4. Śmierć
męczeńska — 5. Pogrzeb i echa męczeństwa — 6. Powolne
zapomnienie.

zaloguj się by móc komentować


ikony58 @ikony58 17 maja 2020 08:28
17 maja 2020 08:46

ŻYCIORYSY
BŁOGOSŁAWIONEGO ANDRZEJA BOBOLI
Ogłoszone drukiem:
Vita et mors Venerabilis Andreae Bobola poloni Societatis Iesu
Martyris Apostoli Pinscensis, Herbipoli 1725.
Kurze Beschreibung des Lebens und herrlichen Tods Venerabilis
Patris Andreae Bobola, Priesters der Gesellschaft Jesu, aus dem Latein ins
Deutsche übersetzt von einem Priester der Gesellschaft Jesu,Würzburg 1735.
Sobieszczański Aleksander ks. T. J.: Apostoł piński żarliwością
zbawienia ludzkiego pałąjący, to jest: Życie i śmierć świątobliwej pamięci
Wiel. X. Jędrzeja Boboli S. I., Sandomierz 1745; wyd. Toruń 1750.
Del Pace Filippo Stanislao S.I., Istoria breve del Venerabile Martire
P. Andrea Bobola, Roma 1833.
De Buck Victor S. I., Essai historique sur le Bienheureux André
Bobola de la Comp. de Jésus, Bruxelles 1853; wyd. 1853; wyd. 1856.
— Travaux et souffrances du Bienh. André Bobola, Bruxelles 1854.
Monaci Filippo S. I., Compendio della vita del BeatoMartire Andrea
Bobola della Comp. di Gesu, Roma 1853.
— Vita e Martirio del B. Andrea Bobola della Comp. di Gesu, Roma
1853.
The Life of blessed Andrew Bobola, Dublin 1853.
Vida y Martirio del B. Andres Bobola traducida al Castellano por
ostro Sacerdote S. I., Madrit 1854.
Wielogłowski Walery (W. W.), Żywot błogosławionego Andrzeja
Boboli S. I., Kraków 1853.
Kiejnowski Władysław ks. T. J., Życie i męczeństwo błog. Jędrzeja
Boboli T. J., Lwów 1854.
Kurze Lebensgeschichte der im Jahre 1853 seliggesprochenen
Märtyrer Johannes von Britto und Andreas Bobola, Priester der Ges. Jesu,
Helm in Teplitz 1854.
Olivaint S. I., Notice historique sur le bienh. André Bobola de la
Comp. de Jésus, Paris 1854; II wyd. Paris 1880.
Kajsiewicz Hieronim (Świętomian Ambroży), Dzieje błog. Ojca
Andrzeja Boboli kapłana Tow. Jez., Paryż 1854; oraz w Pismach, Berlin
1870, T. II.
— (Jérome Ambroise). Histoire du B. p. André Bobola Polonais
pretre de la Comp. de Jésus, Paris 1854; wyd. II, Paris 1856.

— Lebensgeschichte des sel. Andreas Bobola, Regensburg 1855.
Werken en Lyden van den wonderdadigen Martelaer Andreas Bobola
Priester der Societeit Iesu, Brussel 1854.
Schaffranek Joseph, Leben und Martyrtod des sel. Andreas Bobola
der Ges. Iesu, Beuthen 1855.
Żywot błog. Jędrzeja Boboli, Męczennika z Towarzystwa
Jezusowego, Poznań 1855.
Vita del B. Andrea Bobola, Asti Seuola 1880.
Żywot Błog. Andrzeja Boboli, kapłana Towarzystwa Jezusowego,
Poznań 1894.
Błogosławiony Andrzej Bobola, Starawieś.
Wróblewski Alfred ks. T. J., Sodalis Marianus Bł. Andrzej Bobola T.
J. umęczony za wiarę dnia 16 maja 1657 r., Lwów 1907.
Urban Jan ks. T. J. (Jan z nad Buga), Błog. Andrzej Bobola,
Męczennik T. J., wyd. II, Wilno 1910; wyd. III, Piotrogród 1917; wyd. IV,
Kraków 1923; wyd. V, Kraków 1934.
Czermiński Marcin ks. T. J., Bł. Andrzej Bobola, jego życie,
męczeństwo i kult, Kraków 1922.
Rocci Lorenzo S. I., Vita del B. Andrea Bobola Martire Polacco d. C.
d. G., Roma 1924.
Bzowski Teofil ks. T. J., Bł. Andrzej Bobola Męczennik Towarzystwa
Jezusowego, Chyrów 1927, Kraków 1927.
Jarosz Szymon ks. T. J., Bł. Andrzej Bobola, Kraków 1928.
Rękopiśmienne:
Stosza Lucas S. I., Compendium vitae V. P. Andreae Bobola S. I. e
processu Romano edito Anno Domini 1728 excerptum, nec non officium et
litaniae de Eodem Divo Martyre Thaumaturgo Apostolo Pinscensi 1739,
Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego, n. 963.
Krótka wiadomość o życiu i śmierci Wielebnego Jegomości Xiędza
Jędrzeja Boboli T. J. od kozaków z nienawiści ku wierze św. zabitego w
Janowie litewskim 16 maja 1657 r. Rps z XVIII w. w Arch. Prow. Małop. n.
1083.
Brzozowski Ignatius S. I., Compendium Vitae, Martyrii et
Miraculorum Ven. Patris Andreae Bobola S. I. Napisany w Połocku ok. 1800
r. Oryginał w Archivum Postulatoris Generalis S. I., T. VIII, n. 41;. kopja w
Arch. Prow. Małop. T. J., n. 750.
Osnowa życia i śmierci Apostola Pińskiego, Męczennika
Chrystusowego, sługi Bożego Andrzeja Bobolego S. I., ukończona 31
Novembris 1813 r. Oryginał w Arch. Post. Gen. S. I., T. VI, n. 39; kopja w
Arch. Prow. Małop. T. J., n. 1083.
Vita et Martyrium V. P. Andreae Bobola

Historia brevis Venerabilis Martyris P. Andreae Bobola Sacerdotis
Professi Societatis Iesu, Romae 1833, w Arch. Prow. Małop. T. J. Rps bez
sygnatnry.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 17 maja 2020 08:46
17 maja 2020 08:52

https://standrewbobola.com/encyclical-on-st-andrew-bobola

PIUS XII

Additional Selective bibliography of St. Andrew (Andrzej) Bobola

* Jan Poplatek, SJ: "Blogoslawiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Zycie-meczenstwo-kult." ("Blessed Andrew Bobola of the Society of Jesus. Life-martyrdom-cult"). Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1936. [in Polish]
* Invicti Athletae - Encyclical of Pope Pius XII promulgated on May 16, 1957 - Internet [in English] (the copy - here!)
* Antoni Gorzandt: "Mój swiety patron " ("My Saint Patron"). Wyd. Kurii Biskupiej w Lublinie. Lublin. 1988. [in Polish]
* Miroslaw Paciuszkiewicz, S.J.: "Pod patronatem Sw. Andrzeja Boboli" ("Under the auspices of St. Andrew Bobola"). Oficyna Przegladu Powszechnego. Warszawa 1989. [in Polish]
* edited by M. Paciuszkiewicza S.J.: "Bede jej glównym patronem. O sw. Andrzeju Boboli." ("I will be its main patron. On St Andrzej Bobola.") Warszawa 1992. [in Polish]
* Wladyslaw H. Piotrowski: "Krótki zarys dziejów Strachociny" ("A short outline of the history of Strachocina"). unpublished. Gdansk. 1995. [in Polish]
* Miroslaw Paciuszkiewicz, S.J.: "Znów o sobie przypomnial. Sw. Andrzej w Strachocinie" ("Again He recalled Himself. St Andrew in Strachocina"). Oficyna Przegladu Powszechnego. Warszawa 1996. [in Polish]
* Jacek Bolewski, S.J., Waclaw Oszajca, S.J.: "Rok u boku Sw. Andrzeja Boboli. Nabozenstwa - Nowenna - Modlitwy."" ("Keeping St. Andrew Bobola's company during the year. Service - Novena - Prayers"). Wydawnictwo WAM. Ksieza Jezuici. Kraków 1999. [in Polish]
* Tomasz Adamiak: "Strachocina. Zarys dziejów parafii. " ("Strachocina. Outline of the history of the parish. ") Strachocina 2001. [in Polish]
* "The incorrupted body of St. Andreas Bobola" - part of the essay "The Juxtamortal Dream" on so called "Near-Death Experiences" (NDEs) - Internet (the copy of this part - here!)
* Borowski, K.: "Slownik polskich swietych." ("Dictionary of Polish Saints") Oficyna wydawnicza "Impuls". Kraków 1995. [in Polish]
* Full-length (97 min.) film on Saint Andrzeju: "Duszochwat"("Hunter of souls").
Screenplay and direction: Krzysztof Zurowski.
Production: Studio Filmowe FAB and Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego. Warszawa 1999.
Film came into existence owing to efforts of Jesuit Father Zdzislaw Palubicki, missionary, promotor of cult of Andrzej Bobola, with considerable help of the faithful.

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @Andrzej-z-Gdanska
21 maja 2020 23:41

Dziękuje.

Marek

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować